Ongedierte Bestrijding Maarssen | Maurice Landzaat Bestrijdingstechnicus | Tel: 06-12999025 | E-mail  
OBM
   
 
    
 
Ongedierte Bestrijding Maarsen 

OBM is aan gesloten bij

OBM is aangesloten bij
Ongedierte Bestrijdings
Groep Nederland
.


 

Houtworm bestrijding:

In het kort, een Houtworm kan het hout van meubels, houten vloeren, balken en andere voorwerpen lelijk aantasten.
De houtworm maakt kleine ronde gaatjes van ongeveer 1 milimeter.
Grotere gaatjes in het hout kunnen afkomstig zijn van de houtkever of de boktor.
Hoe u de houtworm kunt bestrijden leest u in dit artikel.

Uiterraad kunt u het bestrijden van houtkevers en boktorren het best aan professionele bestrijders zoals OBM, Ongedierte Bestriijding Maarssen overlaten.

Ongedierte Bestrijding Maarssen geeft 5 jaar garantie op de door ons voor houtworm behandelde delen.

Raadpleeg OBM Ongedierte Bestrijding Maarssen, voor het op de juiste manier van bestrijden van houtworm.

Tips:

  • Aantasting door houtworm kan worden voorkomen door het hout te beschermen met verf, was of beits.
  • Kleine voorwerpen die zijn aangetast, kunt u een half uur in de oven verwarmen op 55 graden. Verwarm het voorwerp langzaam anders barst het hout. Voor grotere voorwerpen, zoals meubels, zal een professionele bestrijder moeten worden ingeschakeld.
  • Een zeer plaatselijke aantasting kunt u zelf met een bestrijdingsmiddel op basis van permethrin bestrijden.
  • Grotere aantasting moet worden overgelaten aan een professionele bestrijder.
  • Bestrijdingsmiddelen tegen houtworm op basis van synthetische pyrethroïden hebben de voorkeur boven middelen op basis van borax en boorzuur.

Houtworm bestrijding en milieu:

Bestrijdingsmiddelen tegen houtworm hebben als werkzame stof een synthetisch pyrethroïde (permethrin) of borax en boorzuur. Pyrethroïden breken vrij goed af.
Zij zijn weinig giftig voor zoogdieren, maar zeer giftig voor koudbloedige dieren; vooral bijen en waterorganismen zoals vissen. Daarom mogen deze middelen nooit in het oppervlaktewater terecht kan komen.
Borax en boorzuur zijn giftig voor het zenuwstelsel, de nieren en de lever van de mens.
Zij kunnen worden opgenomen via beschadigde huid.
Bij huidcontact kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Deze middelen zijn alleen geschikt voor gebruik door professionele bestrijders.

Voorkomen van houtworm:

  • De houtworm is de larve van de houtkever, die haar eitjes op onbehandeld hout legt. Hout dat is behandeld met verf, lak, vernis, boenwas en beits is voor de houtkever minder aantrekkelijk. Goed onderhoud vormt daarom de beste manier om hout te beschermen tegen de houtworm.
  • De houtworm heeft een voorkeur voor vochtig hout.
    Zorg eventueel voor extra ventilatie en/of stook extra om de luchtvochtigheid in huis naar beneden te brengen.
  • U kunt hout ook preventief laten behandelen door OBM, Ongedierte Bestrijding Maarssen om aantasting te voorkomen.

Bestrijden van houtworm:

Ernstig aangetast hout kan, als dat mogelijk is, beter worden vervangen.
Dit hout moet zo snel mogelijk worden meegegeven met het grof vuil om verder verspreiding van de aantasting te voorkomen.
Grote aantasting, zoals vloeren of balken van een b.v. kamer of zolder, kunt u het best aan een professionele bestrijder zoals OBM, Ongedierte Bestrijding Maarssen overlaten.
Zij zullen het houtwerk plaatselijk onder druk injecteren.

OBM maakt gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van permethrin en op basis van borax en boorzuur.
Permethrin heeft de voorkeur. Als een bestrijdingsmiddel met permethrin wordt gebruikt, moet een eventueel aanwezig aquarium worden afgedekt en moet de luchtpomp worden uitgezet.

Diepvriezen in een vriesruimte:

Meubelen kunnen in een vriesruimte behandeld worden. De eitjes en de larven van de houtworm overleven een blootstelling aan extreme kou (minimaal -20º C) gedurende 14 dagen niet. Bij de diepvriesbehandeling wordt geen gebruik gemaakt van (bestrijdings)middelen en het hout hoeft geen mechanische bewerkingen te ondergaan. Er wordt een garantie van 5 jaar gegeven.

Warmtebehandeling:

Kleine voorwerpen die zijn aangetast, kunt u een half uur in de oven verwarmen op 55 graden. Verwarm het voorwerp langzaam anders barst het hout.
Voor grotere voorwerpen, zoals meubels, kunt u het better een professionele bestrijder zoals OMB ingeschakelen.
Een zeer plaatselijke aantasting kunt u zelf met een bestrijdingsmiddel op basis van permethrin bestrijden.
Houdt u in de gaten houden of er geen nieuwe gaatjes ontstaan waaruit boormeel valt. In dat geval moet er opnieuw behandeld worden.

Klein chemisch afval:

Niet_in_afvalbak_logo KCA-logoBestrijdingsmiddelen horen bij het huishoudelijk chemisch afval. Zij zijn te herkennen aan het toelatingsnummer ( of N-nummer) en soms het speciale KCA-logo op de verpakking.
Fabrikanten zijn verplicht het N-nummer op de verpakking te zetten. Lege verpakkingen kunnen bij het rest- of grijze afval.
Meer informatie.

Raadpleeg OBM Ongedierte Bestrijding Maarssen, voor het op de juiste manier van bestrijden van houtworm.